Język:
Przyczepy
Dla Domu
Wyszukaj
Promocje
5 Września 2013
16 Października 2012
22 Maja 2012
6 Marca 2012
14 Lutego 2012
3 Listopada 2011
10 Października 2011
3 Października 2011
13 Września 2011
7 Lipca 2011
21 Lutego 2011
21 Stycznia 2011
14 Stycznia 2011
8 Grudnia 2010
30 Listopada 2010
19 Listopada 2010
9 Listopada 2010
3 Listopada 2010
18 Października 2010
27 Kwietnia 2010
27 Maja 2009
28 Kwietnia 2009
25 Lutego 2009

   Historia przedsiębiorstwa sięga 1920 roku, kiedy powstała Spółka Akcyjna „NITRAT”, której celem była produkcja wyrobów chemicznych i wojskowych. Siedziba spółki początkowo była w Warszawie,     do czasu wybudowania zakładu produkcyjnego w Niewiadowie w 1924 roku. Prace budowlane, dostawa linii technologicznych, montaż maszyn i urządzeń przypadła włoskim specjalistom. Oprócz trotylu      w Niewiadowie produkowano również nawóz sztuczny.

   W czasie II Wojny Światowej firma została zniszczona, pozostała część przejęta przez Okupanta. Po wyzwoleniu zakład pozostawał pod kontrolą Pabianickiej Spółki Akcyjnej Przemysłu Chemicznego „CIBA”, a następnie Zjednoczonych Zakładów Przemysłu Barwników „BORUTA” w Zgierzu.
Dopiero w roku 1950 udało się powrócić do produkcji chemicznej, zakład zmienił nazwę na Zakłady Przemysłu Nieorganicznego NIEWIADÓW.

W 1955 roku zakład został podporządkowany Zjednoczeniu „PREDOM” i zmienił nazwę na Wytwórnia Wyrobów Precyzyjnych „NIEWIADÓW”.
Od tego czasu firma rozwijała swoją działalność poprzez różnorodną produkcję, m.in. ozdób choinkowych, kajaków, łodzi żaglowych, młynków elektrycznych.

W 1966 rozpoczęto produkcję przyczep kempingowych. Jeszcze dwukrotnie zmieniano nazwę zakładu na Zakłady Sprzętu Domowego i Turystycznego „PREDOM-PRESPOL” oraz w 1986 r. na Zakłady Sprzętu Precyzyjnego „NIEWIADÓW”.

W 1994 roku przekształcono firmę w spółkę akcyjną. Kolejnym krokiem w historii jest wydzielenie dwóch spółek – Fabryka Przyczep Niewiadów Sp. z o.o. oraz Fabryka Artykułów Domowych FAD Niewiadów Sp. z o.o.

W kwietniu 2006 doszło do scalenia wszystkich Spółek w jedną pod nazwą Zakłady Sprzętu precyzyjnego „NIEWIADÓW” S.A. w skrócie „NIEWIADÓW” S.A.

Fotogaleria: 

Ważniejsze daty w historii Firmy:

30 grudzień 1920 r. - Założono Spółkę Akcyjną NITRAT.
1921—1922 r. - Budowa Polskich Zakładów Chemicznych NITRAT Spółka Akcyjna w Niewiadowie.
8 grudzień 1922 r. - Uroczyste „poświęcenie 'nowego zakładu'.
1924 r. - Firma Societa Italiana Produtti Esplodenti z Mediolanu dokonała rozruchu zakładu i przekazała         go polskiemu personelowi.
1 wrzesień 1939 r. - Zbombardowano niektóre obiekty zakładu
1940 r. - Zdemontowano i wywieziono do Niemiec urządzenia zakładu.
1941—1944 r. — Lata rozbrajania niewypałów amunicji, pocisków i bomb.
październik 1944 r. — Wywieziono przymusowo pracowników do Austrii.
styczeń 1945- Wyzwolono zakład.
1946 - Polskie Zakłady Chemiczne NITRAT SA podporządkowano Pabianickiej Spółce Akcyjnej Przemysłu Chemicznego CIBA.
Maj 1949 r. — Zjednoczone Zakłady Przemysłu Barwników O-RUTA w Zgierzu — administratorem zakładu.
Styczeń 1950 r. — Utworzone zostały samodzielne Zakłady Przemysłu Nieorganicznego — Niewiadów — podległe Ministerstwu Przemysłu Ciężkiego.
Luty 1951 r.— Rozpoczęto produkcję soli nieorganicznych i innych związków chemicznych. Jednostką nadrzędną zakładu zostało Ministerstwo Przemysłu Chemicznego.
1955 r. — Zakład został podporządkowany Zjednoczeniu PREDOM w Ministerstwie Przemysłu Maszynowego   i zmienił nazwę na Wytwórnia Wyrobów Precyzyjnych NIEWIADÓW.
1957 r. — Rozpoczęto produkcję ozdób choinkowych i kajaków składanych NEPTUN.
1964 r. — Rozszerzono produkcję sprzętu pływającego o łódź żaglową MEWA.
1965 r. — Wyprodukowano pierwszy młynek elektryczny do kawy.
1966 r. — Uruchomiono produkcję przyczep campingowych TRAMP oraz elektrycznych robotów kuchennych.
1970 r. — Powstała przyczepa campingowa ROMI.
1970 r. — Zakład zajął l miejsce we współzawodnictwie międzyzakładowym Zjednoczenia PREDOM.
1973 r. — Wyprodukowano pierwsze przyczepy campingowe typu N-126.
1974 r. — Rozpoczęto produkcję przyczep bagażowych N-250 i przyczep podłodziowych.
1975r. — Zakład zmienił nazwę na Zakłady Sprzętu Domowego i Turystycznego PREDOM-PRESPOL.
1976 r. — Pierwsze przyczepy campingowe N-132 opuściły produkcję.
1977 r. — Uruchomiono produkcję nowej przyczepy campingowej typu N-127.
1978 r. — Uroczysty 'chrzest' statku m/s NIEWIADÓW.
1982r. — Zakład przystąpił do Zrzeszenia Wytwórców Sprzętu Precyzyjnego w Ministerstwie Hutnictwa             i Przemysłu Maszynowego.
Styczeń 1986 r. — Rozpoczęto produkcję nowej generacji przyczep campingowych N-126n.
Lipiec 1986 r. — Zmieniono nazwę zakładu na: Zakłady Sprzętu Precyzyjnego NIEWIADÓW
1995 r. – Powstanie Grupy Kapitałowej i wydzielenie oddzielnych podmiotów gospodarczych ze struktur Zakładów Sprzętu Precyzyjnego „NIEWIADÓW” S.A.: Fabryki Przyczep Sp. z o.o., Fabryki Artykułów Domowych Sp. z o.o.
2001 r. – Nagroda „Europrodukt 2000” za „niebieską linię” czyli grupę przyczep bagażowych. W tym samym roku Fabryka Przyczep odbiera prestiżową nagrodę za dynamikę eksportu w latach 1999-2001. Zakład znalazł się też w rankingu największych polskich eksporterów „ Polish Export Reviev 2001”.
2004 r. – Fabryka Przyczep Niewiadów otrzymuje statuetkę Lider Exportu 2004”
2006 r. – Spółka organizuje ogólnopolski konkurs na najstarszą przyczepę kempingową typ N 126. Wygrywa przyczepa z pierwszego roku produkcji (1973) przywieziona przez Pana Janusza Broena z Sosnowca.Zwycięzca odjeżdża nową N126.
2006 r. – Ponowne połączenie Spółek „córek” w jedną – Zakłady Sprzętu Precyzyjnego „NIEWIADÓW” S.A.   w skrócie „NIEWIADÓW” S.A.
2007 r. - uzyskanie przez Spółkę Certyfikatu Zarządzania Jakością ISO 9001:2001

09 2013 przejęcie przez nowego właściciela produkcji przyczep i kontynuowanie produkcji przyczep pod marką NIEWIADÓW przez ZAKŁAD PRODUKCJI PRZYCZEP NIEWIADÓW Sp. z o.o. jako jednego uprawnionego do używania historycznej nazwy. W skład przejętej działalności prócz majątku produkcyjnego - nieruchomości, maszyn i urządzeń - weszło prawo do używania znaku firmowego/towarowego NIEWIADÓW, prawa z rejestracji wzorów użytkowych oraz prawa do dokumentacji technicznej dotyczącej produkcji przyczep pod marką NIEWIADÓW 

09 2013 rozpoczęcie produkcji przez nowego właściciela i wysyłka pierwszych przyczep

11 2013 uzyskanie przez ZAKŁAD PRODUKCJI PRZYCZEP NIEWIADÓW Sp. z o.o. Certyfikatu Systemu Zarządzania w zakresie produkcji przyczep samochodowych PN-EN ISO 9001:2009